Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
NÄRINGSLIV
Jordbruket
Yttermark Köpcentrum
Växthus
Skogsbruket
Yttermark Kabel TV
Leveransvillkor
Anslutningsstatistik
Serviceregister

Fördelning av anslutningsansökningar

Läs mera om byarnas fiberbyggande på Bredbandsforumet genom att klicka här

Diagrammet nedan visar en uppdaterad situation i medlet av december 2006 av anslutningsansökningar längs några av vägarna med flertalet hushåll.

204 hushåll har tecknat avtal om att få fiber ända hem medan 36 hushåll har reserverat beredskap för möjlighet till senare fiberanslutning och endast tretton stycken är benägna att bibehålla det befintliga kabelnätet.

Grävningen av fibrernas skyddsrör inleddes i månadsskifte november - december 2006 och höll på så länge som det milda vädret tillät ända in på år 2007. Den största delen av skyddsrören blev därmed färdiga.

Efter att den slutliga planeringen blir färdigställd kan sedan fiberledningarna börja blåsas in i skyddsrören och sedan svetsas i fördelningsskåpen.


Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 11.4.2008