Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
KOMMUNALVAL 2008

Kommunalvalet 2008

I kommunalvalet 2008 valdes följande

tre yttermarkbor in i Närpes

fullmäktige.

 

 

  

Kandidaterna från Yttermark

Marianne Nygårds,  nr 30

 

Vad vill du arbeta för? Vilka är dina hjärtefrågor?

- En rättvis fördelning av stadens budget.

Ökade personalresurser till åldringsvården.

Lägre fastighetsskatt för primärnäringarna

och småföretag. Mera satsningar för ungd-

domar ute i periferin. Ökade resurser till

skolbespisningarna.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för Yttermark?

- Mera bostadstomter till salu. Vi har dagis,

förskola, skola, bank, affär, postservice samt

nära till centrum. Denna service borde göra

byn attraktiv som bostadsort. Varför inte

ett industriområde? Endast fantasin sätter

gränser för vad som är möjligt.

Ordet fritt:

- Jag har under senaste mandatperiod varit

medlem i Tekniska Nämnden, Sektionen för

byggnadstillsyn, arbetsgruppen för öppnande

av anbud samt varit Tekniska Nämndens

representant i tre olika byggnadsprojekt.

Sammanlagt har det blivit ca 150 möten

(frånvarande från 4 möten) Detta har gett mig

"blodad tand" att fortsätta, men det är ni som

avgör.

 


Linda Pellfolk,  nr 31

Vad vill du arbeta för? Vilka är dina hjärtefrågor?

- Jag vill arbeta för att Närpes också i framtiden

ska hänga med i utvecklingen, men samtidigt

vara en lugn och trygg stad för de som bor här.

 Bra service, inom alla sektorer är viktig,och en

 förutsättning för att man skall trivas.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för Yttermark?

- Svårt att säga för endast Yttermark, ser mer

Närpes som en helhet. Men  jag hoppas ju förstås

att butiken får vara kvar. Skolan, förskolan och

dagisverksamheten är viktig och så hoppas jag

att det skulle finnas en fin sammanhållning bland

byborna.

Ordet fritt: -

 

 

 

 

 

 

Martin Westerberg, nr 40

 

Vad vill du arbeta för? Vilka är dina hjärtefrågor?

- Levande landsbygd. Närproducerad mat till skolor, dagis, äldreboende.

 

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för Yttermark?

- Bybutiken, Söff, äldreboende, hyresbostäder, stark primärproduktion

 

Ordet fritt:

- Behövs gång- och cykelvägar till skolan. Bioanläggning i centrum

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Martin Westerberg HÄR

 

 


 

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 6.12.2008