Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
NÄRINGSLIV
Jordbruket
Yttermark Köpcentrum
Växthus
Skogsbruket
Yttermark Kabel TV
Serviceregister

Yttermarks skogar

Yttermarks skogar finns i Östra Yttermark österut mot Teuva och i Västra Yttermark västerut mot Norrnäs och Rangsby.

 

Den totala skogsarealen i Yttermark uppgår till 5788 hektar samt 2653,80 hektar impediment.

 

Delar man in det i Västra och Östra Yttermark ser det ut på följande sätt:

Västra Yttermark

- 1910,20 ha skogsmark

- 1262,40 ha impediment

Östra Yttermark

- 3877,80 ha skogsmark

- 1391,40 ha impediment

 

 

 

 

www.skogscentralen.fi

ca 20 km skogsbilvägar i Öster Yttermark har grundförbättrats under de senaste två åren genom att grusas upp och försatts med ordentliga vägdiken för att leda bort vattnet

 

Omfattande skogsdikningar håller på att genomföras för att få skogarna torrlagda 

 

I så gott som varje rå mellan skogsskiftena kommer det att finnas diken när projektena är avslutade

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 12.12.2006