Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
NÄRINGSLIV
Jordbruket
Yttermark Köpcentrum
Växthus
Skogsbruket
Yttermark Kabel TV
Leveransvillkor
Anslutningsstatistik
Serviceregister

Yttermark Kabel TV´s informationssida


Den 10 augusti 2006 började Yttermark Kabel TV köpa TV-kanalsignalerna från Närpes Centralantenn Andelslag. Signalerna levereras i fiberledning till SÖFF och därifrån även i fiber till de båda masterna. För dem som bor närmast masterna och SÖFF är det möjligt att köpa extra kanaler, som finns i Närpes Centralantenns utbud, och att installera digibox. Detta är inte möjligt längre bort eftersom vårt gamla kabelnät inte klarar av sådan utsändning.

 

 

Protokollsutdrag från den extra andelsstämman den 15 augusti 2006:

 

§ 5.

 

Fortsatt behandling av kabelnätet.

Styrelseordförande Dennis Pellfolk redogjorde om resultatet från den förfrågan som varit utskickad till samtliga medlemmar i andelslaget, ca. 60 % har lämnat in svar. Av de svar som inlämnats alt. 1. 43 % för fiber ända in till stugan, alt. 2. 23 % som gör det möjligt att bygga fiberkabel in till stugan i ett senare skede, alt. 3. 34 % ville inte ha några förändringar.

Styrelsens förslag:

-    Utgångspunkten i byn är SÖFF, där all apparatur både för TV och data kommer att

 installeras och därifrån dras fiber vidare ut till alla delar av byn, minst två fiber för 

varje fiber anslutning.

-         I alternativ 1 ”fiberanslutning”, dras fiber ända till gården, i anslutningsavgiften

      1.100 € ingår apparatur för TV anslutning och en färdigt installerad digitalbox.

-         ”För fiber förberedda anslutningar”, alt. 2. där kommer fibern att byggas till gårdsgruppen och därifrån kommer TV-signalerna att omvandlas för övergång till det gamla kopparnätet till gården. Fiber kommer att byggas och förberedas för att senare kunna byggas ända till gården. I anslutningsavgiften om 700 € ingår således TV anslutning och en färdigt installerad digitalbox.

-         Alternativet ”inga åtgärder”, alt 3. För dessa anslutningar kommer TV anslutningen att fungera på samma vis som i alt. 2, men här finns inget förberett för fiber till gården och ingen digitalbox för dessa anslutningar. Men de som väljer detta alternativ kommer inte att betala någon anslutningsavgift, inte varken för fiber ända till gården eller för någon förberedelse för fiber till gården. Andelslaget kommer inte att utföra  några förberedelser för dessa anslutningar i detta skede. Därför att det är ingen som betalar för det. Styrelsen kommer att utarbeta en skriftlig förklaring om vad detta alternativ innebär. Och skall delges medels underskrift både av anslutningens innehavare och den person från styrelsen som delger denna skriftliga förklaring. Där kommer också att ingå försäkran om att de inte är beredda att betala något, ej heller kommer att anhålla om fiberanslutning under en överskådlig framtid,

-         Alt. 2 och 3 kommer att stå för de kostnader som uppstår i det område var de befinner sig, som t.ex. kostnader som uppstår i samband med övergången från fiber till gamla kopparnätet,  stolphyror och el kostnader för förstärkare, och allt underhåll på det området. För dessa anslutningar kommer kostnaderna att fördelas områdesvis och ingå som tilläggsavgifter till årsavgifterna. För alt. 2 ingår kostnaderna för övergången från fiber till koppar i anslutningsavgiften.

 

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsen förslag, att ett ”Öppet optiskt fibernät” byggs i Yttermark, som ovan redogjorts för.

 

 

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 11.4.2008