Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Yttermarksgillet
Ungdomsföreningen
Jaktföreningen
Väster-Yttermark Marthaförening
Öster-Yttermark Marthaförening
Yttermark lokalavd av ÖSP
Historik
Bönehus

En ny lokalavdelning grundas

Den 7 oktober 1945 ordnades ett diskussions- och föredragsmöte i Yttermark samlingslokal. Ett 300-tal jordbrukare hade infunnit sig till mötet. Som föredragshållare hade man ordföranden för den rikssvenska bondeorganisationen Viktor Johansson.

Vid samma tillfälle redogjorde lär. Johannes Weegar för organiseringen av producentförbundet, som ansågs ha möjlighet att att samla alla jordbrukare till en enhetlig och stark fackorganisa-    tion. En livlig diskussion följde och enhälligt beslöts bilda en lokalavdelning av ÖSP i Yttermark.

Stadgar antogs och avdelningen fick namnet Yttermark lokalavdelning av ÖSP och verksamheten skulle omfatta Väster och Öster Yttermarks byar. Till avdelningens första styrelse valdes Sigfrid Knös ordförande, Elis Gull viceordförande, Edvin Hummelstedt sekreterare, Walter Uljens kassör, Fritjof Pellas, Alfred Gull och Alfred Westerlund som övriga medlemmar.

Under avdelningens första verksamhetsår inskrev sig 244 personer som medlemmar.

.


.

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 12.7.2004