Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
YTTERMARK
FAKTA UTBILDNING FÖRENINGAR NÄRINGSLIV KONTAKTER KOMMUNALVAL 2008
Närpes stad    In English    Skriv ut sidan
FÖRENINGAR
Yttermarksgillet
Ungdomsföreningen
Jaktföreningen
Väster-Yttermark Marthaförening
Öster-Yttermark Marthaförening
Yttermark lokalavd av ÖSP
Bönehus

Yttermarksgillet r.f.

Starten

Yttermarksgillet stiftades den 9 februari 1965 och till  dess första kommitté valdes Ole Brommels, Eskil Guldén, Ethel Pått, Ivar Wadén och Krister Yrjans.

Ändamål

Yttermarksgillets verksamhet har legat på det kulturhistoriska planet och inte upptagit verksamheter, som redan handhafts av andra organisationer. Föreningen avser att samla byborna kring gemensamma frågor i syfte att främja och stöda aktiviteten och utvecklingen i bygden i en för bygdens invånare önskvärd riktning. Den är ett sammarbetsorgan för byns invånare, föreningar och sammanslutningar.

Medlemskap

Till medlem i föreningen antas varje i Yttermark bosatt person samt även den som visar uppenbart intresse för byn och bygden. Någon medlemsavgifts uppbärs inte.

Verksamhet

Till Yttermarksgillet har hört bl.a. utskott och arbetsgrupper för arkeologisk forskning, lokalhistoria, hembygdsinventering, hembygdens förskönande, bya-TV och urklippsverksamhet. Yttermarksgillet upprätthåller bya-arkivet i Bylundfastigheten, vilken föreningen har i sin ägo. Väderkvarnen på Risåsen vid Riksåttan donerades även till Yttermarksgillet redan 1967. 

Litteratur

Yttermarksgillet har utgivit böckerna:
"Hemman och bönder" år 1972
"Bygdeminnen" år 1983
"Flydda tider" år 1989 
"Slättbygden" år 1999.

Styrelse

Den nuvarande styrelsen består av ordförande Kent-Johan Lindsén, sekreterare Kjell Yrjans, kassör Stefan Guldén och medlemmarna Annevi Björkgren, Marina Pått, Gullvi Rosengård, Håkan Kambström, Sofia Mickelson, Fredrik Teir och Mats Berglund.

 

Här pågår arbete med väderkvarnen på Risåsen sommaren 2003, när foten förnyades och själva kvarnen var bortlyft under arbetets gång.


 

Ansvarig utgivare: Yttermarksgillet r.f.     Senast modifierad: 30.10.2009